Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
September 28, 2013
Image Size
1.5 MB
Resolution
1200×2000
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,522
Favourites
48 (who?)
Comments
66
Downloads
3
×
A-g-o-ny Charsheet by UltraCat7724 A-g-o-ny Charsheet by UltraCat7724
(Update 2014/2/6 )
For :icona-g-o-n-y:

Tên Fy ( gọi là Phai hay Phì cũng được)
Tuổi: 20
Giới tính: Nữ :iconpedorapefaceplz:
Loài: Người + gorilla lông rậm
Sở thích: Bánh gato, những thứ tròn tròn mềm mềm lông lông, chuối :iconpapmingplz:
Sở ghét: bị đánh thức, tập thể dục, nhà vệ sinh công cộng
Tính cách: nhìn thì yankee thế thôi nhưng Phì là một thiếu nữ chân chính mỏng manh nhạy cảm yếu ớt lắm :icongyaaplz:
Khả năng đặc biệt: Leo cây
Tiểu sử: Là một nhà khoa học chuyên ngành Thú có lông (ờ thì..:iconpapmingplz: )
Bạn trai của thiếu nữ bị trưởng trại bắt cóc tống tiền nên thiếu nữ phải nai lưng ra làm việc để kiếm tiền chuộc người yêu :iconallmytearplz:
Thông tin thêm: " Tôi là thiếu nữ đó!!!!":iconsobbplz:

Link ảnh to:ultracat7724.deviantart.com/ar…
Add a Comment:
 
:iconnigiri-chan:
Nigiri-chan Featured By Owner Feb 21, 2014  Hobbyist Artist
Từ khi nào ...:iconzoominplz:

Giờ thì hoàn toàn thấy rõ là thiếu nữ 6 múi :icongtthplz:
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Feb 21, 2014
6 múi đẹp mà..:iconhttgplz:
Reply
:iconnigiri-chan:
Nigiri-chan Featured By Owner Feb 21, 2014  Hobbyist Artist
Thì cũng đâu có nói là ko thích 6 múi mà...:iconmanlytearsplz:
Reply
:iconmidokami:
Midokami Featured By Owner Feb 20, 2014  Student Digital Artist
wait sao lại úp đeý nữa rồi.......

sao từ pede đi tất chân thành gái 6 múi dzú bự = )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
chuyện gì đã xảy raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa = )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Feb 20, 2014
tại tự dưng muốn vẽ múi nên đã thầm lặng update.....:icongtthplz:
Reply
:iconmidokami:
Midokami Featured By Owner Feb 20, 2014  Student Digital Artist
:iconomgopenmouthplz::iconomgopenmouthplz::iconomgopenmouthplz::iconomgopenmouthplz::iconomgopenmouthplz:
Reply
:iconshizu-sou:
shizu-sou Featured By Owner Feb 12, 2014
em sẽ hoang tưởng bỏ ngực ẻm đi thành trai mặc quần short mang tất dài đi guốc :icongtthplz:
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Feb 12, 2014
//patpat :icongtthplz:
Reply
:iconkien-biu:
kien-biu Featured By Owner Feb 12, 2014  Student Traditional Artist
:iconnakatsuspitplz: watwatwatwatwatwat @@ that abs !!!!!!
:iconwowstahpplz::iconwowstahpplz::iconwowstahpplz::iconwowstahpplz:
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Feb 12, 2014
:buff cơ không phải là tội :iconpapmingplz:
Reply
Add a Comment: