Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
August 10, 2013
Image Size
409 KB
Resolution
600×800
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,694 (1 today)
Favourites
278 (who?)
Comments
49
Downloads
11
×
AT with Lady2011: Alice by UltraCat7724 AT with Lady2011: Alice by UltraCat7724
AT with my DA sister :iconlady2011:
I tried drawwing Alice in a different style. Hope you like it :icongtthblushplz: Sorry for keep you waiting :icongtthplz:
....................
I tried a new way to color this but It seems to have come back to my old style :iconmingcryplz:
Alice (c):iconlady2011:
Add a Comment:
 
:iconpunkion:
punkion Featured By Owner Aug 16, 2013  Hobbyist Digital Artist
Awww!!! Dis too adorable!!!♥♥♥♥
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Aug 16, 2013
thank you XD
Reply
:iconkeikchu:
Keikchu Featured By Owner Aug 15, 2013
This is so adorable! I love your coloring style c:
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Aug 15, 2013
thank you XD
Reply
:iconclairsh:
ClairSH Featured By Owner Aug 12, 2013  Hobbyist General Artist
lâu lắm mới thấy cái gì đó serious chút Lol
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Aug 12, 2013
em ít khi vẽ nghiêm túc được lắm :iconpapmingplz:
Reply
:iconclairsh:
ClairSH Featured By Owner Aug 12, 2013  Hobbyist General Artist

tại ko muốn thôi chứ muốn rồi như giờ sis có muốn vẽ bựa cuối cùng cũng thành cool Lol

Mà cái mặt sai trục một khúc rồi kìa xD

Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Aug 13, 2013
cái mẹt nó là do em định vẽ hơi cúi người xuống và  đầu hơi ngẩng lên giống mấy thím chụp ảnh tự sướng nhưng màu vào nó sai tùm lum nên vậy đó:iconmingcryplz:
Reply
:iconclairsh:
ClairSH Featured By Owner Aug 13, 2013  Hobbyist General Artist
Màu sai ko phải là nguyên nhân chính. Nó mà sai trục thì sai từ lúc sketch rồi=.=
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Aug 15, 2013
lần nào em cũng sai tỉ lệ cơ thể mà không sửa được ;_;
Reply
Add a Comment: