Shop Mobile More Submit  Join Login
AT with Lady2011: Alice by UltraCat7724 AT with Lady2011: Alice by UltraCat7724
AT with my DA sister :iconlady2011:
I tried drawwing Alice in a different style. Hope you like it :icongtthblushplz: Sorry for keep you waiting :icongtthplz:
....................
I tried a new way to color this but It seems to have come back to my old style :iconmingcryplz:
Alice (c):iconlady2011:
Add a Comment:
 
:iconjuubion:
juubion Featured By Owner Aug 16, 2013  Hobbyist Digital Artist
Awww!!! Dis too adorable!!!♥♥♥♥
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Aug 16, 2013
thank you XD
Reply
:iconkeikchu:
Keikchu Featured By Owner Aug 15, 2013
This is so adorable! I love your coloring style c:
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Aug 15, 2013
thank you XD
Reply
:iconclairsh:
ClairSH Featured By Owner Aug 12, 2013  Student General Artist
lâu lắm mới thấy cái gì đó serious chút Lol
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Aug 12, 2013
em ít khi vẽ nghiêm túc được lắm :iconpapmingplz:
Reply
:iconclairsh:
ClairSH Featured By Owner Aug 12, 2013  Student General Artist

tại ko muốn thôi chứ muốn rồi như giờ sis có muốn vẽ bựa cuối cùng cũng thành cool Lol

Mà cái mặt sai trục một khúc rồi kìa xD

Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Aug 13, 2013
cái mẹt nó là do em định vẽ hơi cúi người xuống và  đầu hơi ngẩng lên giống mấy thím chụp ảnh tự sướng nhưng màu vào nó sai tùm lum nên vậy đó:iconmingcryplz:
Reply
:iconclairsh:
ClairSH Featured By Owner Aug 13, 2013  Student General Artist
Màu sai ko phải là nguyên nhân chính. Nó mà sai trục thì sai từ lúc sketch rồi=.=
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Aug 15, 2013
lần nào em cũng sai tỉ lệ cơ thể mà không sửa được ;_;
Reply
:iconclairsh:
ClairSH Featured By Owner Aug 15, 2013  Student General Artist
chú ý cái rough sketch một chút là được, nhiều khi cứ làm nhiều hơn 1 lần cũng chẳng sao
Reply
:iconlady2010:
Lady2010 Featured By Owner Aug 11, 2013  Hobbyist
Wowowowowwowow!!! :iconinloveplz:

It's okay! All right! I really like your new styles! I really appreciate your pictures! And i love you, my dear sis! :iconbrohugplz::iconbrohugplz::iconbrohugplz::iconbrohugplz::iconbrohugplz:
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Aug 12, 2013
:iconsupertighthugplz::iconsupertighthugplz::iconsupertighthugplz:
Reply
:iconlady2010:
Lady2010 Featured By Owner Aug 12, 2013  Hobbyist
:iconcuteblushplz:
Reply
:iconmoskakoi:
moskakoi Featured By Owner Aug 10, 2013  Student Artist
bóng bóng :icongtthplz:
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Aug 10, 2013
bóng cái đít
Reply
:iconmoskakoi:
moskakoi Featured By Owner Aug 11, 2013  Student Artist
=]]]]]]]]]]]]]]] *tát banh mặt* con gái con đứa!!!! Chả thục nữ gì cả!!!!!
Reply
:iconsqyro:
sqyro Featured By Owner Aug 10, 2013  Hobbyist Artist
she so cute
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Aug 15, 2013
XD
Reply
:iconsqyro:
sqyro Featured By Owner Aug 16, 2013  Hobbyist Artist
XD
Reply
:icondictator-heartless:
Dictator-Heartless Featured By Owner Aug 10, 2013
Oh my~ :heart: You drew Alice very well.
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Aug 15, 2013
thank you XD
Reply
:icondraknorok:
Draknorok Featured By Owner Aug 10, 2013  Hobbyist General Artist
nice job.
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Aug 15, 2013
thank you XD
Reply
:icondraknorok:
Draknorok Featured By Owner Aug 15, 2013  Hobbyist General Artist
np ^_^
Reply
:iconn-sigma:
N-Sigma Featured By Owner Aug 10, 2013  Student Traditional Artist
:iconblushplz: she will like 
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Aug 15, 2013
I hope so XD
Reply
:iconn-sigma:
N-Sigma Featured By Owner Aug 15, 2013  Student Traditional Artist
:iconblushplz: but she its sexy 
Reply
:icondeadcobra:
DeadCobra Featured By Owner Aug 10, 2013
Quite pretty Love
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Aug 15, 2013
thanks XD
Reply
:iconhunterfusion:
HunterFusion Featured By Owner Aug 10, 2013  Hobbyist Traditional Artist
:icontakehomeplz: TAKING HER HOME!!!!!!!!!!!!!!!
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Aug 15, 2013
BRING HER BACK !!!!:icongyahhplz:
Reply
:iconhunterfusion:
HunterFusion Featured By Owner Aug 15, 2013  Hobbyist Traditional Artist
:icondontlietomeplz:
Reply
:iconhunterfusion:
HunterFusion Featured By Owner Aug 15, 2013  Hobbyist Traditional Artist
:iconinsanerikaplz:
Reply
:iconomegazeke08013:
omegazeke08013 Featured By Owner Aug 10, 2013
cute o3ob
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Aug 15, 2013
thank you XD
Reply
:iconomegazeke08013:
omegazeke08013 Featured By Owner Aug 15, 2013
welcome
Reply
:iconji-chi98:
ji-chi98 Featured By Owner Aug 10, 2013  Student Artist
Ầu tóc ẩu quá O3O bức này hơi ẩu thì phải
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Aug 10, 2013
mình vẽ bức này 1 lần thì mất điện sau đó ngồi line lại rồi tô màu nên..kệ cmnl :iconmingplz:
thử celshade mà nó chả hợp...hoặc tại mình ngu :iconsulkplz:
Reply
:iconji-chi98:
ji-chi98 Featured By Owner Aug 10, 2013  Student Artist
ầu số nhọ thế cúp điện OAO"
Mình cũng chả hiểu cái khái niệm celshade là gì :iconmingcryplz:
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Aug 10, 2013
hình như là kiểu vẽ bóng đơn giản nhưng vẫn ngầu đó giống bạn này ne ..joosme.deviantart.com/
nhìn vô thấy mình fail bỏ xừ rồi :iconming3plz:
Reply
:iconji-chi98:
ji-chi98 Featured By Owner Aug 10, 2013  Student Artist
Ban at xai tab ma
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Aug 10, 2013
nhưng mà cái kiểu tô màu đó rất.....:iconpapmingplz:
Reply
:iconji-chi98:
ji-chi98 Featured By Owner Aug 10, 2013  Student Artist
ừ đẹp thật, nhìn bắt mắt thật, hình như là chồng màu lên thì phải 
:icondaenarys: có kiểu tô giống vậy đó mà cao cấp hơn :iconmingcryplz:
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Aug 10, 2013
đó..chính cái đó đó :icongyahhplz:
Reply
(1 Reply)
:iconsstteevveenn:
sstteevveenn Featured By Owner Aug 10, 2013
nice
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Aug 15, 2013
thank you XD
Reply
:iconsstteevveenn:
sstteevveenn Featured By Owner Aug 15, 2013
welcome.
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
August 10, 2013
Image Size
409 KB
Resolution
600×800
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,975
Favourites
268 (who?)
Comments
49
Downloads
17
×