Shop Mobile More Submit  Join Login
Acient soldier by UltraCat7724 Acient soldier by UltraCat7724
Old sketch
A friend asked me to sketch this for his history project .I think I failed :iconlazypoolplz: Following the discription wasn't fun at all.....
Bộ binh của chúa Trịnh thời Hậu Lê
:iconhailmyself:
HailMyself Featured By Owner Oct 15, 2013  Student
Bức tranh rất đẹp. CHo hỏi bạn kiếm nguồn trang phục ở đâu thế ??? Đang có dự định vẽ những bộ quân phục nước ta thời Phong Kiến.
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Oct 15, 2013
bức này như đã nói ở trên thì mình vẽ theo yêu cầu của empoleon92 bạn có thể hỏi tư liệu từ anh ấy : )
Reply
:iconhailmyself:
HailMyself Featured By Owner Oct 15, 2013  Student
Cảm ơn.
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
October 12, 2013
Image Size
56.1 KB
Resolution
720×960
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
640
Favourites
13 (who?)
Comments
3
Downloads
0
×