Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
November 25, 2012
Image Size
1.5 MB
Resolution
1024×1448
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
4,113
Favourites
615 (who?)
Comments
67
Downloads
64
×
Fairy tales by UltraCat7724 Fairy tales by UltraCat7724
I'm still alive everyone!!!! :iconrainbowtearplz:
This is my entry for a Contest [link] :iconsparklesplz:
It's an illustration for a Vietnamese fairy tale- Tam Cam
Vầng, em biết, nhìn nó chả liên quan tẹo nào, và cả em cũng không chắc cái con đỏ đỏ ấy có phải cá bống hay không nữa :iconpapmingplz:
Bác nào hứng thú vào cổ vũ hộ em cái [link] :iconsupertighthugplz:
Add a Comment:
 
:iconjeannecanterille:
JeanneCanterille Featured By Owner Apr 2, 2014  Hobbyist General Artist
Cho hỏi, thế Hoàng Tử là ông nào trong APH ạ? :handkiss: + PLZ 
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Apr 2, 2014
mình không theo truyện đó nên cũng không ró lắm ovo
Reply
:iconduongruoi1996:
duongruoi1996 Featured By Owner Nov 23, 2013
Con cá bống hình như hơi quá cỡ, cơ mà... Giời ơi Tấm thế này mới là Tấm chứ, đẹp quá thểArrivederci Franz
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Nov 23, 2013
vẽ cá bống nhưng trong đầu nghĩ về cá cảnh mà =]]]]
Reply
:iconvampire100998:
vampire100998 Featured By Owner Jul 3, 2013  Student Digital Artist
đỉnh quá chị ạ :3
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Jul 4, 2013
.vậy sao gọi là đỉnh được...:iconpapmingplz:
Reply
:iconvampire100998:
vampire100998 Featured By Owner Jul 4, 2013  Student Digital Artist
ak...phải gọi là rất rất đỉnh
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Jul 4, 2013
:iconmingcryplz:
Reply
:iconvampire100998:
vampire100998 Featured By Owner Jul 4, 2013  Student Digital Artist
:3
Reply
:icontokyolondon:
TokyoLondon Featured By Owner Jul 1, 2013  Student Digital Artist
Chị lineart bằng layer thường hay vector layer thế ạ @@
Reply
Add a Comment: