Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×



Details

Submitted on
December 29, 2012
Image Size
849 KB
Resolution
1024×768
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,347
Favourites
315 (who?)
Comments
35
Downloads
64
×
Police girl by UltraCat7724 Police girl by UltraCat7724
Gift for my sister :iconpapplz:
Vietnamese police girl :iconmingplz:
Add a Comment:
 
:iconlinkinfernodouglas:
Looks more like army to me
Reply
:iconringbakachin:
RingBakachin Sep 21, 2013  Student Artist
Quá tuyệt đối với vẽ chuột chị ạ oOo ~ hâm mộ chị quá >.< kết cái tóc ghê :3 ~~~
Reply
:iconnaminki:
Naminki Aug 27, 2013  Student Digital Artist
vẽ chuột mà được như vậy thì...... nhận con 1 lạy sư phọ ơi !!!!!!!!!!
Reply
:iconultracat7724:
không dám đâu!!!!! mình vẽ còn sai anatomy tóe loe ra kìa :iconallmytearsplz:
Reply
:icontokyolondon:
TokyoLondon Jul 1, 2013  Student Digital Artist
Chị à đẹp quá đi ;)

Chị vẽ chuột mà pro thế TT^TT
Reply
:iconultracat7724:
cũng bt thui mà :iconpapmingplz:
Reply
:iconnmppumpkin:
nmppumpkin Jan 3, 2013
giá như toàn chị công an như này nhỉ :typerhappy:
Reply
:iconjeli-delis-creations:
Jeli-Delis-Creations Dec 31, 2012  Student Digital Artist
i like the drawing :) and good luck to your sister!
Reply
:icontrucd:
trucd Dec 31, 2012  Hobbyist Traditional Artist
chi ve dep wa!! :iconcryforeverplz: chung nao em moi ve duoc the nay...
Reply
Add a Comment: