Shop Mobile More Submit  Join Login
Rabbits by UltraCat7724 Rabbits by UltraCat7724
A gift to my beloved brother Aileen-sama
Happy lunar new year everyone!!!
Add a Comment:
 
:iconkaemonn:
kaemonn Featured By Owner Jan 30, 2014
vếu ếu ếu 
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Jan 30, 2014
yêu vếu không phải là xấu~~~
Reply
:icongracexalex20:
GracexAlex20 Featured By Owner Jan 29, 2014  Student General Artist
They remind me of Yukari Yuzuki and Reisen. :D
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Jan 29, 2014
oh, because of their white hair and rabbit ears ? :icongtthplz:
Reply
:icongracexalex20:
GracexAlex20 Featured By Owner Jan 29, 2014  Student General Artist
Oh No, They remind me of them, it was the hairstyle that remind me of them. But I love it. :D
Reply
:iconvyctorian:
Vyctorian Featured By Owner Jan 29, 2014   Digital Artist
Lovely expressions, very cute!~
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Jan 29, 2014
thank you <3
Reply
:iconvyctorian:
Vyctorian Featured By Owner Jan 29, 2014   Digital Artist
You're very welcome, hun!~
Reply
:icontakahashimikae:
TAKAHASHIMikae Featured By Owner Jan 29, 2014  Student
có tab là chăm hẳn :icongyaa3plz:
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Jan 29, 2014
tăng động hẳn luôn \*w*/
Reply
:iconza-18:
ZA-18 Featured By Owner Jan 29, 2014  Student Digital Artist
Uhhh sexy (?) xD
good work ^^
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Jan 29, 2014
heehe
Reply
:icon801-furin:
801-furin Featured By Owner Jan 29, 2014
:iconamgtouchplz:
đập vào mắt là hai kì quan của thế giới 
hơ hơ 
*chiêm ngưỡng*

cơ mà nét của em sao gọn gàng và mềm mại thế
:iconhappycraiplz:
*chọc chọc* *sờ sờ*
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Jan 29, 2014
bởi vì em thích búp <?> :icongtthplz:
Reply
:iconnaughtykittydv-1992:
NaughtyKittyDV-1992 Featured By Owner Jan 29, 2014
Wow! OwO
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Jan 29, 2014
>//<
Reply
:iconnaughtykittydv-1992:
NaughtyKittyDV-1992 Featured By Owner Jan 29, 2014
:huggle: >w<
Reply
:iconshirou-san:
Shirou-san Featured By Owner Jan 29, 2014  Hobbyist General Artist
Màu đẹp quớ :iconasdfghplz:
btw, bb kìa :icongyaa2plz:
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Jan 29, 2014
khụ...cái này gần như tranh trắng đen ròi : ))))))))
ngộ eo bb mà :icongyaa3plz:
Reply
:iconshirou-san:
Shirou-san Featured By Owner Jan 29, 2014  Hobbyist General Artist
nhìn đẹp mờ
mọi người đều eo bb :iconimsopervyplz:
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
January 29, 2014
Image Size
402 KB
Resolution
600×900
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
710
Favourites
99 (who?)
Comments
20
Downloads
6
×