Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
August 31, 2012
Image Size
633 KB
Resolution
600×800
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
9,367
Favourites
1,595 (who?)
Comments
106
Downloads
624
×
The red riding hood by UltraCat7724 The red riding hood by UltraCat7724
My Entry for Fairy-tale contest [link] :iconsparklesplz:
After this pic , maybe I'll be less active on DA :iconpapcryplz:
.
.
.
.
.
.
thỉnh thoảng vẽ chong xng cho n cn bằng đầu c :iconmingplz:
Add a Comment:
 
:iconnaminki:
Naminki Aug 27, 2013  Student Digital Artist
vẽ với tô bằng chuột luôn hả O___O
Reply
:iconultracat7724:
vầng..chả lẽ mình lại line bằng chuột rồi tô bằng tab :iconmingplz:
Reply
:iconnaminki:
Naminki Aug 28, 2013  Student Digital Artist
cho mình hỏi làm sao để chèn mấy cái icon như vậy vô vậy ;w;
Reply
:iconultracat7724:
bạn dùng code này :icon+tên icon+plz: viết liền
VD như :icon+ming+plz:
bỏ mấy dấu + đi thì được :iconmingplz:
Reply
:iconbiminie:
Biminie Jun 29, 2013  Student Traditional Artist
Bạn tô bằng chuột đấy à O.o
Reply
:iconultracat7724:
ừ, mình tô bằng chuột :)
Reply
:iconshinisaya1997:
cô bé quàng khăn đỏ à ....
Reply
Add a Comment: